Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Produkujesz warzywa lub owoce - koniecznie przeczytaj

        W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargo rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy w/w instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży. Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych ARR na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem www.arr.gov.pl - zakładka embargo rosyjskie. Jednocześnie prosimy o śledzenie stron internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Agencji Rynku Rolnego celem zapoznania się z wprowadzanymi unormowaniami prawnymi.