Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Kombatanci wybrali nowe władze koła

We wtorek 6 maja w  lubańskim  "Gościńcu" odbyło się zebranie Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłej w ostatnim roku czwórki członków tego koła. Kolejnym punktem było złożenie sprawozdania z dzialalności przez prezesa Jadwigę Ferner, która poinformowała też zebranych o rezygnacji z pełnienia tej funkcji z uwagi na swój stan zdrowia. Dodać tu należy iż p. J. Ferner zasiadała w zarządzie koła nieprzerwanie przez 9 lat, będąc przez 3 lata skarbnikiem, zaś przez ostatnie 6 lat - prezesem. Za tę wieloletnią działalność, w imieniu władz samorządowych, Wójta Gminy  i własnym, podziękowała przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Kurant przekazując stosowny adres (na zdjęciu). Następnie dokonano wyboru nowego 5-osobowego zarządu koła oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej, które to ciała ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Koła  ZK RP i BWP

1. Tadeusz Kurdubski - prezes

2. Marianna Skowrońska - vice prezes

3. Teresa Bryl  - skarbnik

4. Irena Durniat - sekretarz

5. Halina Wienconek - członek

Komisja Rewizyjna

1. Janina Krzyżańska - przewodnicząca

2. Danuta Kozińska - członek

3. Elżbieta Przeździęk - członek

Wybrano także delegata na Zjazd Wojewódzki ZK RP i BWP. Został nim Tadeusz Kurdubski - nowy prezes koła, które liczy obecnie 29 czlonków zwyczajnych oraz 31 tzw. podopiecznych.