Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Usuwasz azbest - zgłoś się po dofinansowanie

Urząd Gminy Lubanie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmować będzie do 100 % kosztów demontażu transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych (zgromadzonych na działkach) pochodzących z demontażu pokryć dachowych. Przedmiotowe wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2014r. mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lubanie i planujące w 2014 roku usunięcie z terenu swoich posesji wyrobów zawierających azbest. Ostateczny termin

Wzór załączników oraz formularz wniosku można pobrać bezpośrednio z Urzędu Gminy (pok. nr 3) lub też ze strony internetowej Urzędu Gminy Lubanie (patrz zakładka - gospodarka odpadami).