Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Majowa, XXII sesja Rady Gminy

 

            W dniu 22 maja 2013r. (środa) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpoczną się obrady XXII sesji Rady Gminy.  W trakcie posiedzenia radni przyjmą między innymi informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 roku na terenie gminy oraz zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w minionym roku. Podejmą również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu "Rekultywacja składowisk odpadow w województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przerodnicze i jego realizację wspołnie z marszałkiem Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowy, proponowany porządek obrad marcowej sesji poniżej:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie informacji kierownika  Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za rok 2012. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012.

7. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubanie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu  "Rekultywacja składowisk odpadow w wojewodztwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze"

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.

 11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 12. Zakończenie obrad.