Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XIX sesja Rady Gminy Lubanie

 

W dniu 28 grudnia 2012r. (piątek) o godz.  10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpoczną się obrady XIX sesji Rady Gminy. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu radni dokonają między innymi zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwalą budżet Gminy na 2013 rok. Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 - 2019.

6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Lubanie na lata 2013 - 2019

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013

9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

10. Zakończenie obrad