Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wstęga przecięta, zespół boisk otwarty

We wtorek, 6 listopada otwarto w Lubaniu zespół boisk typu "Orlik". Na uroczystośc przybyło wielu gości, między innymi: czlonek Zarządu Województwa Kuj.-Pom. Sławomir Kopyść, wiceprzewodniczący sejmiku Krystian Łuczak, radny wojewódzki Stanisław Pawlak, wicestarosta włocławski Zbigniew Lewandowski, liczne grono burmistrzów miast i wójtow gmin naszego regionu, a także radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Po wystąpieniach, przecięciu wstęgi,  poświęcenia obiektów dokonał ks. kan. Marian Jaros. Następnie obejrzano, składające się na program sportowy w wykonaniu dzieci i młodzieży, elementy treningu w wykonaniu  młodzików i juniorów LTP, występ grupy tanecznej "ZumbaDance", a także pokaz karate sekcji klubu KARATEKYOKUSHIN.

Co o lubańskich orlikach wiedzieć należy:

Inwestycja ta polegała na budowie dwóch boisk. Jednego do piłki nożnej o wym. 30 x 62 m. (o pow. 1.860 m kw.) i drugiego, wielofunkcyjnego o wym. 19 x 32 m (o pow. 613,11 m kw.). Oba posiadają nawierzchnię sztuczną. Zakres robót obejmował też adaptację i modernizację pomieszczeń sanitariatów i szatni znajdujących się w budynku Zespołu Szkół, budowę zasilania energetycznego i zewnętrznego oswietlenia nasłupowego, budowę odwodnienia terenu i układu komunikacyjnego oraz 17 miejsc siedzących. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Oś Priorytetowa 3.Rozwój Infrastruktury Społecznej. Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.