Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Operacje wybrane i niewybrane

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje iż znane są już listy operacji wybranych i niewybranych przez Komitet LGD w naborze wniosków z:

- Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- Wzmocnienie konkurecyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarow zależnych od rybactwa


LISTA PROJEKTÓW NIEWYBRANYCH - Ochrona środowiska sektor publiczny

LISTA PROJEKTÓW NIEWYBRANYCH - Ochrona środowiska sektor społeczno-gospodarczy

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH - Ochrona środowiska sektor publiczny

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH - Ochrona środowiska sektor społeczno-gospodarczy
LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH - Wzmocnienie konkurencyjności sektor publiczny
LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH - Wzmocnienie konkurencyjności sektor społeczno-gospodarczyLokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki             
ul. Sikorskiego 12  
87 - 850 Choceń
tel. (54) 233-98-33