Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Środki dla Lokalnej Grupy Rybackiej

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Pełna treść informacji poniżej:

 

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem


 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

 

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


 

 Termin składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 01.02.
2012 r. do 30.03.2012r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.00, we wtorki od 8.00- 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu
30.03.2012r o godzinie 15.00.


 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń.


 

Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio
(tj. osobiście) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.


 

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 3 000 000 zł,
z tym, że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000 zł.

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 85%.


 

Limit środków dostępnych w konkursie:

 

Sektor publiczny –1 .171 .890,20 zł

Sektor gospodarczy i społeczny- 649. 071,78 zł

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o dofinansowanie 

  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
  • kryteria wyboru operacji przez LGR, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – www.kujawiaki.pl,

   - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Pytania prosimy kierować należy na adres email: zglowiaczka.rybka@wp.pl lub telefonicznie: (54) 233-98-33. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu.

 

Operacja współfinansowania przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 

Program Operacyjny „ Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”