Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Grudniowa, X sesja Rady Gminy Lubanie

W czwartek, 29 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się X sesja Rady Gminy. Radni zajmą się między innymi ustaleniem opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego, uchwalą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 - 2017 oraz budżet gminy na rok 1012.

Proponowany porządek obrad X sesji Rady Gminy Lubanie

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

8. Interperlacje, wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.