Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ławnik z gminy

 

Do 30 czerwca br. (czwartek) Rada Gminy przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu Rejonowego we Włocławku. Zgłoszeń dokonywać mogą stowarzyszenia, organizacje: związkowe, pracodawców i inne (z wyłączeniem partii politycznych), a także co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy. Kandydatów na ławników orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszać mogą natomiast związki zawodowe lub organizacje pracodawców.

Bliższe informacje oraz wymagane druki kart zgłoszenia otrzymać można w Biurze Rady Gminy Lubanie (siedziba Urzędu Gminy, Lubanie 28 A, pok. 13, tel. 251-33-12 wew. 37).