Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Różnorodność robót

Zgodnie z harmonogramem przebiegają wszystkie roboty, jakie zaplanowano na najbliższy  okres. Sprawnie wykonywane są prace określone jako „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Lubanie II i III etap. Zadania 1 Mikanowo – Lubanie”, zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

- W stosownym czasie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji i przyznano nam na ten cel milion sto tysięcy złotych, natomiast resztę dołożymy  z własnego budżetu – powiedział wójt Sławomir Piernikowski. - Wreszcie poprawiły się warunki atmosferyczne na tyle, że można było rozpocząć wcześniej zapowiadaną inwestycję, która w rzeczywistości dotyczy niemal siedemdziesięciu gospodarstw na podanym terenie, a zakończenie prac w dużym stopniu poprawi gospodarkę wodno–ściekową.

Realizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej nie jest jedyną inwestycją, jaką zaplanowano  do wykonania w najbliższym czasie. Trzeba też dodać, że od początku bieżącego roku gmina Lubanie duży nacisk położyła na poprawę jakości dróg gminnych. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy wsi Bodzia i Kolonia Ustrońska, którzy od niedawna cieszą się możliwością dojazdu dobrą jakościowo drogą.

Zmienia się centrum Lubania. Jeszcze przez kilka tygodni parking będzie targowiskiem, ale wkrótce rozpoczną się prace przy budowie nowego miejsca na zorganizowany handel. Tym samym targowisko nie powróci na swoje dotychczasowe miejsce, czyli plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, który również nabrał innego wyglądu.
- Pozostaje nasadzenie zieleni oraz montaż tzw. małej architektury - dodaje Sławomir Piernikowski.