Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Od kiedy na własny rachunek?

Jak informowaliśmy, na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy, asp. sztab. Grzegorz Kazanecki, kierownik Posterunku Policji w Lubaniu (PP), przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2009 roku.

Od 1 stycznia 2009 roku dotychczasowy rejon PP zmniejszył się o część osiedla Zazamcze, ale mimo to w rejonie działania pozostaje szereg ulic, położonych w granicach administracyjnych Włocławka: Toruńska 108 – Mikanowo, Korabnicka, Flisacka, Rózinowska, Ogrodowa, Pszenna, Żyzna, Pochyła, Krzywa Góra, Inowrocławska, Zakręt, Twarda, Szara, Zatorze, Siewna, Podmiejska, Kolejowa, Tartaczna, Wylotowa, Junacka, Zagrodowa, Zakole, Leopoldowska, Skromna, Wiklinowa, Kawka, Zbożowa oraz Zalesie.

- Rzeczywiście są to peryferyjne ulice naszego miasta i nie trzeba specjalnie dodawać, że ich mieszkańcy często przysparzają nam wiele problemów, a gdy dodamy do nich dość długi odcinek drogi międzynarodowej A1-E75, pozostający pod naszą kontrolą, to mamy pełen przegląd naszego poligonu działania – powiedział asp. sztab. Grzegorz Kazanecki.

      Podobnie, jak w innych rejonach, w gminie Lubanie kładzie się duży nacisk na realizację zadań związanych z zapobieganiem przestępczości nieletnich i prewencji kryminalnej. W 2009 roku w wyniku pracy operacyjnej ustalono 17 nieletnich sprawców czynów karalnych, a sprawy skierowano do rozpatrzenia w Sądzie Rejonowym Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

- Dzielnicowi z PP na bieżąco biorą udział w działaniach profilaktyczno – prewencyjnych w podległym rejonie – dodaje Grzegorz Kazanecki. -W PP pracowało 3 dzielnicowych, z których każdy obsługiwał rejon gminy Lubanie i na bieżąco utrzymywał kontakty z placówkami oświatowymi, zakładami pracy czy instytucjami kultury. Nie sposób pominąć udziału dzielnicowych w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pogadanek w szkołach poruszających problematykę alkoholizmu, narkomani i innych zjawisk patologicznych.

Ważnym aspektem pracy lubańskich policjantów jest prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia przestępczości w rejonie PP. W ten sposób przeprowadzono spotkania z przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej S.A., na których wskazano konieczność lepszego zabezpieczenia linii telefonii przewodowej i ograniczenia kradzieży kabli. Podobny charakter miały spotkania z kierownictwem ochrony Anwilu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz PKN Orlen, które doprowadziły do znacznej poprawy zabezpieczenia majątku, jakim dysponują wskazane podmioty.

- W 2009 roku funkcjonariusze PP wszczęli 190 postępowań przygotowawczych, czyli o 20 mniej, niż w roku poprzednim, natomiast na terenie gminy Lubanie stwierdzono 48 czynów, z czego wykryto 23 i trzeba dodać, że sprawniejsze działanie na terenie gminy determinuje dość duży obszar naszego rejonu – mówi asp. sztab. G. Kazanecki.

Kierownik PP przedstawił też główne kierunki działania posterunku, poprzez np. poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez m.in. dalsze eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, poprawienie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz dyscypliny w miejscach publicznych, w tym poszanowania mienia publicznego czy doskonalenie form współdziałania na terenie gminy z samorządem i sołtysami.

Po raz kolejny okazało się, że wandale nie mają żadnych ograniczeń i ich bezmyślność jest rozwinięta do granic absurdu. Zdjęcie przedstawia zdewastowane ogrodzenie cmentarza żołnierzy niemieckich poległych w 1914 roku w potyczce z wojskami polskimi, położonego w odległości około 200 metrów od granicy Włocławka po lewej stronie w kierunku Bądkowa.

- To prawda, że w bardzo krótkim czasie zdewastowano cmentarz, nad którym opiekę sprawuje Urząd Gminy Lubanie – mówi asp. sztab. Kazanecki. -Trwa dochodzenie i mam nadzieję, że sprawcy tego czynu nie ujdą sprawiedliwości.