Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Kujawsko-pomorska prezydencja Zielonych Płuc Polski

Kujawsko-Pomorskie przejęło prezydencję Porozumienia Zielone Płuca Polski. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbywa się dziś posiedzenie rady programowej porozumienia, powołanego jako platforma współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji terenów północno-wschodniej części kraju.
Nasz region na rok przejął pałeczkę przewodnictwa od sprawującego prezydencję w 2009 roku województwa warmińsko-mazurskiego.
Tematem dzisiejszego posiedzenia jest program promocji Zielonych Płuc Polski na lata 2010 – 2013. Wśród jego założeń są między innymi promocja ZPP w kraju i w Europie oraz budowanie i promowanie marek obszaru.
W spotkaniu udział biorą marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz oraz członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa podlaskiego Ignacy Jasionowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu Emilia Kawka-Patek i prezes Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztof Wolfram.
- Środowisko naturalne i przepiękne krajobrazy, którymi jesteśmy obdarowani, stanowią wielką wartość, a nie utrudniającą rozwój gospodarczy kulę u nogi, jak to usiłuje się czasem przedstawiać. Ta wartość może mieć także komercyjny wymiar. Porozumienie Zielone Płuca Polski ma piękną, przemawiającą do wyobraźni markę. Będziemy ją wykorzystywać, by budować pozytywny wizerunek naszych ziem - powiedział w otwierającym posiedzenie wystąpieniu marszałek Całbecki.
Jednym z pierwszych przedsięwzięć nowej prezydencji będzie inicjatywa ustawodawcza dotycząca ograniczenia powstawania tak zwanych farm wiatrowych, czyli elektrowni opartych na energii wytwarzanej przez wiatraki. – Musimy zatrzymać zalew tych inwestycji, które tylko udają ekologiczne – mówił dziś gospodarz naszego województwa. Tę deklarację natychmiast poparł członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma. – Ustawa w tej sprawie byłaby niezwykle pożyteczna. Nie ma bowiem obecnie mechanizmu, który dawałby możliwość ochrony krajobrazu przed takimi inwestycjami – stwierdził.
Zielone Płuca Polski to cenne przede wszystkim ze względów przyrodniczych północno-wschodnie rejony kraju. Teren obejmuje między innymi rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, usytuowane we wschodniej części naszego województwa oraz w całości województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, a także części województw mazowieckiego i pomorskiego. Pierwsze porozumienie w sprawie ich ochrony i rozsądnego wykorzystywania podpisano jeszcze w 1988 roku. Sygnatariuszami podpisanego w 2004 roku nowego dokumentu w tej sprawie są samorządy wszystkich wymienionych regionów, a także szefowie instytucji odpowiedzialnych za finansowanie proekologicznych przedsięwzięć i przedstawiciele regionalnej administracji rządowej.