Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Będą obradować

W czwartek, 29 października o godz. 11.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury rozpocznie się XXVIII sesja Rady Gminy Lubanie. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały o przejęciu od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, przebiegających przez gminę Lubanie oraz kolejna zmiana budżetu na rok bieżący.

- Projekt tej uchwały dotyczy zapewnienia środków, które umożliwią wykonanie drogi w Lubaniu, ujętej w planie poprawy gminnej infrastruktury. To ważna inwestycja, bowiem ta droga leży niemal w centrum Lubania, a jej wykonanie poprawi estetykę tej miejscowości   – mówi Grażyna Pruchnicka, skarbnik gminy.

 Poprawa stanu technicznego dróg jest priorytetem dla lubańskiego samorządu. W ciągu ostatniego okresu rozpoczęto prace  we wsi Bodzia, gdzie na odcinku ponad 1000 metrów zakończono roboty przygotowawcze związane z przygotowaniem podbudowy, m. in. korytowanie, niwelowanie poboczy i utwardzanie podłoża oraz przystąpiono do układania warstwy bitumicznej na drodze w Zapomnianowie.

- Nagłe załamanie pogody wprowadziło nieznaczne zachwianie w realizacji przyjętego harmonogramu– powiedział wójt Sławomir Piernikowski. - Cykl robót dotyczący prac w Bodzi zakończono, natomiast czekamy na poprawę pogody, co umożliwi ułożenie warstwy ścieralnej na drodze w Zapomnianowie.

W najbliższym czasie rozpoczną się roboty przygotowawcze w Kolonii Ustrońskiej. Tu, podobnie jak w Bodzi, będzie wykonywana podbudowa drogi, ale na nawierzchnię asfaltową mieszkańcy obydwu wsi muszą poczekać do wiosny przyszłego roku.

- Wymienione zadania realizujemy z budżetu gminy bez wsparcia innymi środkami, stąd taka ich kolejność i założenia technologiczne– uzupełnia S. Piernikowski.

Na zdjęciu: Jeszcze w tym roku rozpoczną się tu roboty drogowe