Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Może być lepiej

Obradowała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady gminy Lubanie, której członkowie zapoznali się z informacją wójta Sławomira Piernikowskiego, dotyczącą starań o poprawę czystości i porządku w gminie.Rok 2009 jest kolejnym, w którym realizowano zadania wynikające z „Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie”. Podejmowano szereg działań, które konsekwentnie, acz powoli, zmieniają ogólny wygląd gminy.     - Wiele obowiązków w zakresie przedmiotowego działania spoczywa na samorządzie  - mówił wójt S. Piernikowski. - Na nasz wniosek Powiatowy Urząd Pracy  kieruje osoby, które w ramach prac społeczno - użytecznych zajmują się m.in. sprzątaniem chodników i ulic, konserwacją i utrzymaniem rabat kwiatowych, trawników oraz terenów zielonych przy szkołach w Ustroniu, Przywieczerzynie i Lubaniu, a także oczyszczaniem rowów przydrożnych czy likwidacją dzikich wysypisk i jak łatwo zauważyć, te prace porządkowe dotyczą wyłącznie infrastruktury komunalnej.     Z przedstawionej informacji wynika, że prowadzono szeroko zakrojone akcje sprzątania rowów przydrożnych oraz terenów opuszczonych, bądź niezagospodarowanych, a mimo to w dalszym ciągu łatwo znaleźć dzikie wysypiska, na przykład w lesie nad rzeką Wisłą w Mikorzynie, wyrobisku w Mikanowie B czy w Bodzi na terenie Wspólnoty Wiejskiej.

- Niestety, jesteśmy osamotnieni w walce z tymi, którzy lekkomyślnie pozbywają się śmieci w tych i innych miejscach – mówi wójt S. Piernikowski. - Pewnie, że byłoby lepiej, gdyby mieszkańcy stanowczo reagowali na takie zachowania.

Trudnym do całkowitego wyeliminowania jest problem wałęsających się psów, wynikający m.in. z  położenia gminy przy trasie międzynarodowej E75. Panuje przekonanie, że wszystko rozpoczyna się na parkingach, stacjach benzynowych czy barach, jakich wiele przy tej drodze i zwykle w tych miejscach właściciele pozbywają się  swoich dotychczasowych ulubieńców. 

- Nie ma co ukrywać, ale rzeczywiście tak jest, bowiem wielokrotnie wyłapywano psy, które przygarniali nasi mieszkańcy i wielokrotnie przybywały nowe zwierzęta  - uzupełnia S. Piernikowski.

Na podkreślenie zasługują działania w ramach utrzymywania czystości, a informacja mówi o systematycznym sprzątaniu przystanków autobusowych i szkolnych oraz przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”, w której wzięło udział 297 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W przedsięwzięciu wspomaganym przez Urząd Gminy i Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” uprzątnięto tereny przy drogach w Probostwie Dolnym i Górnym, Mikanowie, Siutkówku i Kucerzu oraz park przy dworcu kolejowym w Lubaniu.     Poprawia się bezpieczeństwo pieszych i uczestników ruchu drogowego, na co bezpośredni wpływ ma ułożenie nowych nawierzchni na drogach w Gąbinku, Mikanowie B i Janowicach oraz ponad kilometrowy chodnik w Gąbinku, a zakończenie robót drogowych w Bodzi i Zapomnianowie jeszcze bardziej podniesie standardy bezpieczeństwa.

- Z pozoru małe, ale jakże istotne znaczenie, nie tylko dla mieszkańców,  spełnia zainstalowane oświetlenie uliczne w Kucerzu i Mikorzynie, odnowienie znaków drogowych przy przejazdach kolejowych oraz usunięcie dziko rosnących krzewów przy torowiskach, drogach gminnych i powiatowych  - dodaje wójt S. Piernikowski.

Łatwo zauważyć poprawiającą się estetykę w gminie, której mieszkańcy nie tylko zaczynają dbać o czystość chodników, ale na miarę sił i środków odnawiają elewacje swoich domów  czy poprawiają stan ogrodzeń posesji.

Cieszą  działania, które w efekcie poprawiają wizerunek naszej gminy i wszyscy mamy nadzieję, że z każdym dniem takich działań będzie więcej – kończy wójt Sławomir Piernikowski .