Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Telemedycyna w Kujawsko-Pomorskiem. Samorządy przystępują do projektu

Rozpoczynają się intensywne przygotowania do realizacji projektu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”, na który złożą się teleinformatyczne rozwiązania ratujące zdrowie i życie. To jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które może objąć swoim zasięgiem 29 placówek ochrony zdrowia w całym regionie. Wczoraj (28 września) marszałek Piotr Całbecki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim porozumienia o przystąpieniu do realizacji projektu z przedstawicielami szpitali i samorządów lokalnych.

Program e-Zdrowie oznacza sprawną diagnostykę i konsultowanie trudnych przypadków chorobowych na odległość dzięki szerokopasmowym łączom internetowym i połączonym z nimi urządzeniom diagnostycznym oraz komputerom archiwizującym dane medyczne.

- Stawiamy sobie za cel zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych zwłaszcza dla mieszkańców małych miast i wsi, podniesienie jakości usług medycznych i skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zastosowanie efektywnych metod leczenia. Program e-zdrowie to lepszy dostęp do lekarzy, sprawniejsza obsługa pacjenta oraz szybki i bezpieczny obieg informacji między placówkami służby zdrowia – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki

W ramach realizacji przedsięwzięcia:
rozbudowana i zmodernizowana zostanie infrastruktura teleinformatyczna szpitali do stanu umożliwiającego sprawne przesyłanie danych wewnątrz szpitala oraz do innych placówek,
wdrożony zostanie szpitalny system informacyjny „HIS”, w którym każdy z pacjentów będzie posiadał elektroniczny rekord. Znajdą się w nim między innymi uporządkowane dane medyczne, protokoły zabiegów, operacji oraz opisy choroby,
placówki zostaną wyposażone w sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji danych, między innymi w aparaturę do cyfryzacji diagnostyki rentgenowskiej,
utworzone zostanie też Regionalne Centrum Danych Medycznych wraz z portalem internetowym dotyczącym e-Zdrowia,

Projekt „e-Zdrowie” będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie ze szpitalami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie może objąć 6 szpitali wojewódzkich oraz 20 szpitali powiatowych i miejskich z terenu całego regionu. Placówki te muszą zainwestować 25 proc. kosztów projektu, na resztę złożą się środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

28 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie porozumień o współpracy przy realizacji projektu. Dokumenty podpisali przedstawiciele szpitali oraz samorządów, które są organami założycielskimi placówek biorących udział w przedsięwzięciu.

Lista szpitali, które mogą wziąć udział w projekcie tutaj .

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, wpisanego na listę projektów kluczowych naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest też kontynuacją realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu „Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim – etap I”. Przedsięwzięcie objęło między innymi zakup sprzętu do wideokonsultacji medycznych dla 11 szpitali w naszym regionie

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego