Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Radni zdecydują

Na dziś (piątek, 18 września) zaplanowano XXVII sesję Rady Gminy, na której m.in. radni wysłuchają sprawozdania z działalności Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego w I półroczu br. oraz podejmą uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- To istotna uchwała, bowiem wprowadzi ona kilka znaczących zmian, które będą miały wpływ na wykonanie nowych zadań inwestycyjnych i rozliczenie już zrealizowanych, przesunięcie na inny termin jednej z planowanych inwestycji oraz, co ważne, zmniejszenie deficytu budżetowego o 400 tysięcy zł. – powiedziała Grażyna Pruchnicka (na zdjęciu), skarbnik gminy.

Istotny wpływ na ogólną jakość zaplanowanego budżetu mają między innymi oszczędności stanowiące różnicę cen pomiędzy zaplanowanymi środkami na inwestycje, a rzeczywistymi, jakie uzyskano w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

- Jaskrawym przykładem takiej oszczędności jest budowa drogi we wsi Zapomnianowo - mówi wójt Sławomir Piernikowski. - Na tym zadaniu różnica pomiędzy planowanym kosztem, a tym, który w ofercie przetargowej wskazał wykonawca, wynosi 150 tysięcy zł. Nie muszę dodawać, że zaoszczędzone w ten sposób środki na pewno wykorzystamy przy następnych, planowanych inwestycjach.