Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wykształcenie i rozwój ludności podstawą rozwoju LGD Dorzecza Zgłowiączki

Z dniem 4 maja 2009 r. Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki rozpoczęła  realizację projektu  pn. „Wykształcenie i rozwój ludności podstawą rozwoju LGD Dorzecza Zgłowiączki”, w  ramach  priorytetu IX  Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich.

Głównym celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych z terenów gmin należących do Stowarzyszenia w kierunku podnoszenia własnych kwalifikacji.

Projekt obejmuje  działania,  mające na celu podniesienie wagi świadomości edukacyjnej oraz wykształcenia. W związku z powyższym, przewiduje  się przeprowadzenie dwóch ośmiogodzinnych spotkań doradczo- szkoleniowych w każdej z gmin LGD. Będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i zasięgnięcia informacji na temat uzupełniania kompetencji lub przekwalifikowania. W ramach szkoleń odbędą się zajęcia z:

-skutecznej autoprezentacji (po 2 godziny),

-wystąpień publicznych (po 2 godziny),

-komunikacji społecznej (po 2 godziny),

-negocjacji płacowych (po 2 godziny),

-tematyki związanej z rozmową kwalifikacyjną (po 2 godziny),

-zagadnień jak radzić sobie ze stresem (po 2 godziny),

-tematyki asertywności (po 2 godziny),

-zakresu rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych pod kątem przyszłej pracy (po 2 godziny).

Spotkania uwzględnione w przedsięwzięciu służą podwyższeniu kwalifikacji oraz zwiększeniu świadomości lokalnej ludności względem potrzeby edukacji, a także podwyższenia kwalifikacji i wykształcenia. Każdy uczestnik po zakończeniu cyklu szkoleń otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach.

Niniejszy projekt skierowany jest do 150 osób zamieszkujących teren działania LGD, są to gminy: Boniewo, Chodecz, Choceń, Lubraniec, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubanie, Fabianki, Brześć Kujawski, Włocławek. W każdej z tych gmin, w spotkaniach weźmie udział 15 uczestników, którzy wypełnią wcześniej przygotowane oświadczenia. 

Czas realizacji projektu to maj, czerwiec 2009.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 2, 87-850 Choceń, tel. (054) 284-66-69, e-mail: zglowiaczka@wp.pl

Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy bądź przesłać drogą mailową na adres  zglowiaczka@wp.pl