Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Rozliczenie z fiskusem

10 marca w Urzędzie Gminy uruchomiono specjalny punkt, w którym mieszkańcy mogli uzyskać pomoc i wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego wypełnienia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2008 roku.

- Największą grupę zainteresowanych osób stanowiły te, które muszą wypełnić deklarację PIT-37 – powiedziała Urszula Bielicka z Urzędu Skarbowego we Włocławka, która udzielała porad w czasie dyżuru w UG Lubanie.

Warto przypomnieć, że PIT – 37 jest właściwym formularzem dla podatników, którzy m.in. uzyskiwali dochody z tytułu wynagrodzenia i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, emerytur i rent krajowych, w tym również rent strukturalnych i socjalnych, dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe), stypendiów oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w tym umów o dzieło i zleceń.

-Tak, to są istotne formy dochodu, ale trzeba dodać, że podstawowym warunkiem wyboru formularza PIT – 37 jest, aby podatnik nie uzyskiwał dochodów z działalności gospodarczej (czy działów specjalnych produkcji rolnej), oraz nie musi doliczyć dochodów małoletnich dzieci, a zarazem uzyskiwał dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatników (tzn. jeżeli wypłacający wynagrodzenie pobrał zaliczkę na podatek) – dodała Urszula Bielicka.

Uwaga: Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Formularz należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia br.