Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Sprzedaż autobusu szkolnego

Wójt gminy Lubanie ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:
autobusu AUTOSAN mod. H6.10 7,0 t, wer.03 MELON INTER, rok prod. 1999, nr rej. WKG 4422.
1. Cena wywoławcza wynosi 24.426,23 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze) plus 22 % VAT, co stanowi wartość brutto 29.800,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych).
2. Kupujący pokrywa koszty wyceny w kwocie 411.87,00 zł (słownie: czterysta jedenaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).
3. Wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej tj. 2.980,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) należy wpłacać nie później niż do 9 marca br. do godz. 1300 wyłącznie w formie pieniężnej w PLN na rachunek Urzędu Gminy Lubanie: (KDBS O/Lubanie 32 9550 0003 2007 0050 0005 0002)
lub w kasie UG z dopiskiem „Przetarg ustny na autobus”.
1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 10 marca br. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Lubanie pokój nr 7.
Wójt gminy Lubanie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Również:  http://www.bip.lubanie.kujawy.pl/