Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zagospodarowanie przestrzenne gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 / zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubanie uchwały Nr XIV / 77 / 2008 z 29 lutego 2008 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia :
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw : Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek , Barcikowo, Włoszyca.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, które należy składać na piśmie na adres:
Urząd Gminy 87-732 Lubanie.
Wniosek powinien zawierać : nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.