Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Recytowali w Lubaniu

Pod patronatem wójta gminy Lubanie oraz dyrektora włocławskiego oddziału Centrum Edukacji Nauczycieli odbył się II Regionalny Konkurs Recytatorski, którego motto stanowiły słowa Jana Pawła II: „Niech nie gaśnie we współczesnym człowieku pełen szacunku zachwyt  w obliczu tajemnicy miłości”.

Inicjatorom tego konkursu - Beacie Pawłowskiej, dyrektor lubańskiego Zespołu Szkół oraz nauczycielom  Angelice Chentkowskiej i Januszowi Szałkowi udało się w tym roku zgromadzić 22 uczestników, których oceniało jury w składzie Jan Polak, Jadwiga Kurant oraz Małgorzata Ćwikowska:

- Porównując stopień przygotowania uczestników z rokiem ubiegłym, zauważa się znaczny postęp tak w doborze repertuaru, jak i we wszystkich innych aspektach, które decydują o jakości przekazu i mają wpływ na ostateczną ocenę– powiedział Jan Polak, przewodniczący jury, na co dzień dyrektor włocławskiego Teatru Impresaryjnego.

I miejsce przyznano Anecie Andrzejewskiej z Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku, II miejsce Agnieszce Topolskiej z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach, a III miejsce Justynie Piekarskiej z Publicznego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Wielgiem.

Ponadto jury postanowiło wyróżnić: Joannę Nitecką z Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku, Joannę Romianowską z Publicznego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Wielgiem, Annę Głodkowską z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach oraz Annę Augustyniak z Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku.

W części artystycznej Teatr „Otrium” z lubańskiego gimnazjum zaprezentował spektakl zatytułowany „Samotność z M. Pałczyńską w roli głównej.