Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Druga edycja konkursu

16 maja br. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczną się przesłuchania uczestników II Regionalnego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez dyrekcję, radę rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Patronat objęli wójt Sławomir Piernikowski i Wojciech Ziółkowski, dyrektor włocławskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, a motto tegorocznego konkursu „Niech nie gaśnie we współczesnym człowieku pełen szacunku zachwyt w obliczu tajemnicy miłości” to słowa, jakie zawarł Jan Paweł II w  orędziu wielkanocnym 19 kwietnia 1987 roku –powiedziała Beata Pawłowska, dyrektor lubańskiego Zespołu Szkół.

W finałowej części konkursu wezmą udział uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, którzy zwyciężyli w eliminacjach, jakie były przeprowadzone w ich macierzystych szkołach.

Celem konkursu jest popularyzowanie utworów literackich i upowszechnianie dorobku pisarskiego wybranych autorów, wskazywanie utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach myślowych i artystycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno poezji oraz stworzenie możliwości do integracji młodzieży gimnazjalnej z regionu – dodała Beata Pawłowska.

Uczestników konkursu oceniać będzie jury w składzie: Jadwiga Kurant, Małgorzata Ćwikowska i Jan Polak, który powiedział: -Argumentami decydującymi o ocenie będą interpretacja utworu, intonacja, ogólny wyraz artystyczny i dobór utworu dostosowany do wieku uczestnika i jego możliwości.

Z dziennikarskiego obowiązku przypominamy wyniki ubiegłorocznego konkursu:

I miejsce zdobyła Joanna Skruszewicz (Gimnazjum Lubanie), II m. - Patrycja Olszewska (Gimnazjum Tłuchowo), III m. - Mateusz Pakulski (Gimnazjum nr 11 Włocławek).