Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami w gminie Lubanie

 

Na terenie naszej gminy trwają prace związane z budową sieci światłowodowej. Projekty realizowane są sukcesywnie, obejmują nie tylko centrum gminy, ale miejscowości: Przywieczerzyn, Zosin, Zapomnianowo, Janowice, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Kocia Górka, Włoszyca, Probostwo Dolne, Mikorzyn, Kucerz, Gąbinek, Mikanowo A i B, Kaźmierzewo, Kałęczynek, Bodzia, Ustronie, Tadzin, Sarnówka.
Inwestorem i beneficjentem programu jest spółka FIBEE, która decydowała o kolejności wykonywanych i prac i terminach realizacji robót. Obszar objęty budową światłowodu wynika z założeń ,,Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Adresy lokalizacyjne podłączeń zostały wytypowane w projekcie przez Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie bazy tzw. białych plam dostępu do szybkiego internetu. Wszelkie koszty związane z budową i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego ponosi Inwestor. Inwestycja powinna zostać wykonana do końca roku 2021. Po wykonaniu całej inwestycji będzie możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.