Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Lubańskie Kluby Pracy

W związku z rewitalizacją świetlic w Janowicach i Ustroniu, Gmina Lubanie złożyła wniosek o dofinansowanie na powstanie klubów pracy. Celem klubów pracy jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy. Projekt skierowany będzie do: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące gminę Lubanie. Pomocą będą objęte osoby dorosłe oraz niepracujące na dzień przystąpienia do projektu. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach aktywizacyjnych społecznie. Będą to warsztaty rozwoju osobistego oraz treningów umiejętności społecznych. Uczestnicy przejdą kurs zawodowy na którym podniosą swoje kwalifikacje oraz grupa uczestników będzie mogła podjąć się kursu prawa jazdy kat. CE. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z porad psychologa. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 osób z grupy docelowej (12 kobiet i 8 mężczyzn).
Wartość projektu 195 tys. zł. Wartość dofinansowania 185 tys. zł.
Projekt będzie realizowany w okresie od października 2021 do końca kwietnia 2022.
 
Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska