Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

„Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie Lubanie”

realizowanego przez Gminę Lubanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (projekt nr RPKP.10.02.02-04-0025/19, zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.132.2020 z dnia 14 maja 2020 roku).

 

 

W dniu 11 września 2020 roku zakończononabór nauczycieli  uczących w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Lubaniu do udziału w projekcie: „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie Lubanie”.

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna w składzie:

przewodnicząca: Żanna Kaniuka

członkowie : Angelika Chentkowska

                        Anna Narewska

zakwalifikowała do udziału w projekcie 2 nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu:

1.      Anna Krzyżańska

2.      Iwona Lasota