Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Egzamin zaliczony !

8 kwietnia blisko 450 tysięcy szóstoklasistów w 13 tys. szkół podstawowych w całej Polsce pisało sprawdzian kompetencyjny, a w grupie tej znalazło się 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej Ustronie. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksją) czas trwania sprawdzianu był przedłużony o 30 minut.

Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test, zatytułowany "Jasne jak słońce". W zestawie było 25 zadań, a dwadzieścia z nich stanowiły zadania zamknięte, w których uczniowie musieli wybrać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych.

Zadania dotyczyły się m. in. jednego z popularnonaukowego tekstu i wiersza Joanny Kulmowej pt. "Słońce i sosny", a oprócz tego  uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami odczytywania danych z tabeli, porównywania liczb, obliczania wielokrotności liczb i dokonywania działań na ułamkach.

W sprawdzianie znajdowały się również zadania otwarte, w których uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie. Szóstoklasiści musieli też napisać notatkę o przewidywanej pogodzie na podstawie mapy pogody, oraz wypracowanie o miejscu, które uważają za wyjątkowe.

Członkowie komisji: Elżbieta Ślubowska, Kamila Ogrodzińska, Katarzyna Lipińska, Maria Sobczak, Roma Możdżeń i Rafał Pełnikowski wynika, że szóstoklasiści nie mieli problemów z odpowiedziami czy analizą przedłożonych tekstów, a kilkoro uczniów zakończyło sprawdzian przed upływem ustalonego czasu.

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja br. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.