Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ruszył nabór wniosków

 

Gmina Lubanie przystąpiła do Programu opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Do udziału w programie rekrutuje się osoby powyżej 60-go roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona jednak uczestnikami treningu fizycznego prowadzonego w ramach Programu powinny być osoby bez ograniczeń fizycznych.

W procesie rekrutacji do programu zostaną przeprowadzone badania kwalifikacyjne. Obejmują one badanie lekarskie, ocenę sprawności fizycznej uczestników. Osoby zakwalifikowane do Programu przystępują do zajęć, których celem będzie poprawa sprawności fizycznej.

Ćwiczenia odbywać się będą w grupach 14-16 osobowych realizowanych 3 razy w tygodniu przez 45 minut. Zadanie potrwa 3 miesiące.

Zajęcia treningowe prowadzone będą przez przeszkolonych trenerów posiadających certyfikat ukończenia szkolenia. Przeprowadzonego przez organizatorów programu na podstawie odrębnego programu.

W trakcie Programu przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczestników. Zajęcia obejmować będą zagadnienia korzystnego wpływu aktywności fizycznej, odpowiedniej diety na zdrowie. Organizatorzy podsumują skutki programu w interaktywnej dyskusji z uczestnikami.

Przed rozpoczęciem badań, każdy z kandydatów do uczestnictwa w Programie musi wyrazić zgodę na udział w badaniach i po wypełnieniu formularza zgody, potwierdzić podpisem.

Zapraszam seniorów do zgłaszania się poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie:

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie,

- e-mailem na adres: lubanie@lubanie.com,

- lub osobiście

w terminie do dnia 17.08.2020 r.

Informacje pod nr tel. 54 251 33 12

Liczba miejsc ograniczona!

O przystąpieniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.