Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ekologicznie

W budżecie gminy na 2008 rok przewidziano środki na dofinansowanie budowy trzydziestu przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozliczenie pierwszych wniosków, jakie wpłynęły do UG w tej sprawie, zweryfikowały wcześniej obowiązującą uchwałę Rady Gminy.
- Nowa uchwała określa m. in. dofinansowanie do 50 proc. udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni o wydajności do 7, 5 metra sześciennych na dobę, jednak nie więcej, niż 2,5 tysiąca złotych, a w przypadku wspólnych oczyszczalni wybudowanych przez właścicieli sąsiadujących posesji nie więcej, niż 3 tysiące złotych. Aby otrzymać ustaloną wysokość dofinansowania należy przedłożyć fakturę, dowód lub pokwitowanie zapłaty za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz protokoł odbioru urządzenia, a w przypadku wspólnego wybudowania właściciele dodatkowo muszą złożyć informację o procentowym udziale kosztów w przedsięwzięciu. Korzystając z okazji pragnę przypomnieć osobom, których wnioski zakwalifikowano do dofinansowania, o konieczności złożenia w UG oświadczenia o zamiarze budowy lub pisemnej rezygnacji w przypadku zaniechania inwestycji – powiedziała Katarzyna Maźnica z UG Lubanie (na zdjęciu)