Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Będą radzić

Na piątek, 29 lutego, zaplanowano XIV sesję Rady Gminy Lubanie: - Porządek obrad przewiduje podjęcie szeregu różnorodnych uchwał, na przykład w sprawie planu pracy Rady Gminy w bieżącym roku, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych czy przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wybranych obszarach sołectw Lubanie, Mikanowo A i B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne i Górne, Kaźmierzewo, Siutkówek, Barcikowo i Włoszyca - powiedziała Aleksandra Kuligowska (na zdjęciu) z Biura Obsługi Rady Gminy.

Radni podejmą również uchwałę o nadaniu imienia Ziemi Kujawskiej Szkole Podstawowej Przywieczerzyn: - Wybór tego swoistego patrona jest wspólną decyzją rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego szkoły - mówi wójt Sławomir Piernikowski.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury.