Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Mieszkańcy gminy powitali nowy rok

Mieszkańcy gminy powitali nowy rok na imprezie plenerowej, jaką tradycyjnie zorganizowano na parkingu przed UG. Kilka minut przed północą w okolicznościowym wystąpieniu wójt Sławomir Piernikowski m.in. powiedział:

- Wszyscy zadajemy sobie pytanie: Jaki będzie ten nowy rok, bo o tym, który odchodzi do historii, wiemy już wszystko. Na najwyższych szczeblach polskiej władzy był rokiem kłótni i walki o wpływy, okresem wielu zawirowań, które w konsekwencji przyniosły wybory parlamentarne i zmianę opcji rządzącej. Ta sytuacja na szczęście nie znalazła miejsca w naszej gminie i odchodzący rok był dla nas wszystkich rokiem wytężonej pracy, co w efekcie przyniosło kolejne zmiany w gminnej infrastrukturze.

Na lepsze zmieniała się jakość naszego wspólnego dobra - wyremontowano lub ułożono nowe odcinki dróg, które znacznie ułatwiają poruszanie się po terenie gminy, zadbaliśmy o dalszą poprawę stanu placówek oświatowych i innych obiektów.

Większego znaczenia nabrała działalność Gminnego Ośrodka Kultury i pracującego w nim Zespołu Folklorystycznego „Kujawy Nadwiślańskie”, prowadzonego przez panią Jadwigę Kurant i pana Romana Kozickiego - ta barwna, roztańczona i rozśpiewana grupa stała się w całym regionie naszym rozpoznawalnym znakiem.

Mijający rok był wspaniałym okresem dla kibiców LTP i ich drużyny, która po kilku latach nieobecności powróciła w szeregi czwartoligowców.

Rok dwa tysiące siódmy dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy nakreślił nowe cele, do których będziemy wspólnie dążyć po to, aby za kolejne trzysta sześćdziesiąt pięć dni powiedzieć Państwu o nowych przedsięwzięciach, inwestycjach i wszystkim, co przyniesie nam oczekiwane zmiany.