Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Powiatowy Dzień Strażaka

18 maja 2018 r. w Gminie Lubanie odbył się Powiatowy Dzień Strażaka. To dla mnie zaszczyt, że Gmina Lubanie mogła być gospodarzem święta tak ważnego, zarówno dla samych druhów jak i wszystkich mieszkańców gminy i powiatu. Dziękuję Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku druhowi Marianowi Mikołajczykowi za propozycję organizacji tego święta w gminie Lubanie. Działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych na przestrzeni lat diametralnie zmieniła się i nadal się zmienia. Jednak dzisiejszy kształt, każdej z obecnych tu jednostek to lata ofiarności i poświęcenia naszych dziadów, ojców i braci, którzy pomimo skromnego uposażenia walczyli z żywiołem w służbie drugiemu człowiekowi. Słyszymy o naszych przodkach, którzy z zaangażowaniem rozwijali działalność jednostek, bronili mienia i życia ludzkiego, ale wpływali także na obyczajowość, angażując się w życie lokalnej społeczności. Wspominam tę działalność dlatego, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy mają ogromny wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Z efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpiemy dzisiaj przykład i siłę do nowych zadań jakie na nas czekają. Mijają dziesiątki lat, a poświęcenie i odwaga druhów spotykają się niezmiennie z szacunkiem i podziwem.
Straż Pożarna przeszła ogromną metamorfozę, zmiana wozów strażackich, zakup specjalistycznego sprzętu ze środków gminnych, miejskich, powiatowych i pozyskanych z dotacji czy od sponsorów, podnoszenie kompetencji oraz udział w zawodach strażackich. W 2017 r. ze środków unijnych i budżetu gminy została wyremontowana remiza i świetlica OSP Lubanie. Jednostka ta wzbogacona została o sprzęt: zestaw hydrauliczny Lukas, piłę do stali i betonu oraz do cięcia drewna, pompę szlamową, ubrania ochronne strażaków, wentylator oddymiający i dmuchawo-odkurzacz zakupiony przez druhów z Lubania, a od 2014 r. OSP dysponuje nowym, ciężkim samochodem ratowniczo- gaśniczym MAN, zakupionym ze środków UE i budżetu gminy.
OSP w Janowicach w ostatnich latach została doposażona m.in. w: średni zestaw hydrauliczny, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy, sprzęt burzący, 2 manekiny szkoleniowe wraz z rzutnikiem i ekranem. Jednostka dysponuje od 2001 r. średnim samochodem ratowniczo–gaśniczym marki DAF.
OSP w Ustroniu dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Mercedes Benz. W tej kadencji majątek OSP powiększył się m.in. o: pompę szlamową, piłę motorową do drewna oraz stali i betonu, agregat prądotwórczy, aparat ochrony dróg oddechowych, maszt oświetleniowy. Wszystkie jednostki wyposażone są w torby medyczne wraz z deską umożliwiające prowadzenie działań pierwszej pomocy medycznej. Samorząd gminny planuje jeszcze w tym roku remont remiz i rewitalizację świetlic Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowicach i Ustroniu. Na ten cel mamy zaplanowane środki z budżetu gminy oraz staramy się o pozyskanie środków unijnych. Przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować gminnym prezesom, naczelnikom, komendantowi oraz wszystkim druhom za ogromne zaangażowanie w rozwój jednostek oraz bardzo dobrą współpracę ze mną i z Radą Gminy.
Zmieniły się wymogi, oczekiwania i standardy ochrony przeciwpożarowej. Niezmienne pozostały jednak idee, które przyświecają wszystkim druhom, odwaga, poświęcenie, empatia, gotowość do działania bez względu na ryzyko czy okoliczności. Każdego dnia pomimo życia prywatnego i zawodowego jesteście gotowi, by "Bogu na chwałę i ludziom na pożytek" bronić mienia i życia ludzkiego. Wasza praca jest godna podziwu. Bowiem tak naprawdę nie uposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt jest tutaj najważniejsze, ale Wy sami Drodzy Druhowie! Wasza ofiarność i determinacja w niesieniu pomocy innym. Jesteście wzorem do naśladowania.
Dziękuję!

Wójt Gminy Lubanie

Larsa Krzyżańska

Galeria zdjęć