Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania wymiany źródła ciepła

W dniu 13 kwietnia br. zakończono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „EKOpiec 2018” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

W trakcie trwania naboru wpłynęły 33 wnioski mieszkańców gminy. Po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków wybrano 10, które spełniły wszystkie wymogi formalne.

Zakwalifikowani do dofinansowania wymiany źródła ciepła:

1.   Pan Cezary Deskiewicz;

2.   Państwo Wiesława i Marek Szmajdzińscy;

3.   Pan Tomasz Głowacki;

4.   Pan Stanisław Pieczkowski;

5.   Pani Zofia Wydrzyńska;

6.   Pan Zbigniew Adamczewski;

7.   Państwo Anna i Jarosław Kulpa;

8.   Państwo Danuta i Tadeusz Wiśniewscy;

9.   Pani Ewa Szałek;

10.  Pan Marcin Sałaciński.

 

         Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Lubanie, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lubanie, w której to umowie będą określone istotne postanowienia dotyczące otrzymania dotacji.

Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie dotacji i jej otrzymaniajest. m. in. uzyskanie przez gminę promesyna dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. O otrzymaniu promesyosoby zakwalifikowane do otrzymaniadotacji zostaną powiadomione pismem.