Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej przy trasie 91.

Będzie przebudowa odcinka drogi powiatowej przy trasie 91.

                       Na początku września jako wójt wystosowałam pismo do pana starosty z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2901C (od drogi krajowej nr 91 w kierunku Lubania), a w szczególności na zaprojektowanie przebudowy odwodnienia na tym odcinku drogi. Jest to bez wątpienia najgorszy odcinek, charakteryzujący się źle funkcjonującym odwodnieniem. Efektem takiego stanu rzeczy są utrzymujące się na jezdni od wielu lat rozlewiska wody opadowej. Sytuacja ta, niezmiernie uciążliwa dla mieszkańców była już kilkakrotnie w 2015 i w 2016 r. tematem korespondencji Wójta Gminy Lubanie z Zarządem Powiatu i PZD oraz udziałem kilku spotkań w terenie.

 Ostatecznie we wrześniu sprawa została pomyślnie dla naszych mieszkańców rozpatrzona. Zostało podpisane porozumienie między Gminą Lubanie, a Powiatem  Włocławskim w ramach którego Powiat zabezpieczył w przyszłorocznym budżecie środki na wykonanie zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb”. Gmina Lubanie będzie partycypować w kosztach w wysokości 31% wartości całkowitej zadania. Rada Gminy podjęła stosowną w tej sprawie uchwałę. PZD przystępuje do opracowania projektu przebudowy.