Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Dotacja z powiatu dla OSP Lubanie i OSP Janowice.

Powiat włocławski udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym: OSP Lubanie oraz OSP Janowice. Według umowy zawartej w dniu 5 października 2017 kwota dofinansowania w wysokości 6.500,00 złotych  została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaniu i Janowicach. 
 4 grudnia 2017 w Urzędzie Gminy w Lubaniu nastąpiło uroczyste przekazanie przez radnego powiatowego Pana Mariusza Bladoszewskiego zakupionego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na ręce Pani Wójt Larysy Krzyżańskiej oraz przedstawicieli OSP Lubanie i OSP Janowice. Dzięki dotacji lubańska jednostka OSP wzbogaciła swoje wyposażenie o: parę butów skórzanych WZ 428, dwie pary butów specjalnych Primus 21, dwie pary rękawic specjalnych GLS 001, dwie pary rękawic specjalnych FireMax oraz cztery sztuki trzyczęściowych ubrań koszarowych.
Jednostka OSP Janowice dzięki dotacji finansowej  poszerzyła swoje wyposażenie o : sześć sztuk pachołków odblaskowych, narzędzie Hooligan Bar, sześć sztuk Rękawic FireMax, sześć sztuk latarek, sześć sztuk uchwytów latarek do hełmów, dwie sztuki lamp drogowych jednobateryjnych oraz dwie sztuki baterii IEC-4R25.