Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Odsłonięcie tablicy dotyczącej badań archeologicznych na terenie miejscowości Bodzia

      

                  04.12.2017 w miejscowości Bodzia w ręce mieszkańców oddana została tablica informacyjna poświęcona badaniom archeologicznym przeprowadzonym na terenie tej miejscowości. Odkrycia archeologów na terenie naszej gminy uznawane są za jedne z najbardziej spektakularnych w kraju. Takie emocje budzi unikatowe cmentarzysko z czasów Bolesława Chrobrego z pochówkami w typie grobów komorowych. Swoją wyjątkowością, przepychem i szerokim kontekstem europejskim, fascynuje badaczy nie tylko z kraju ale i kontynentu.
                  Ku dumie mieszkańców i uciesze dla oka tablica stanie się wizytówką miejscowości, która kryła pod ziemią niezwykłe skarby i nieodkrytą dotąd historię. Oddaniu tablicy towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Larysę Krzyżańską oraz zaproszonych gości : Wicestarostę Marka Jaskulskiego, Radnego powiatu włocławskiego Mariusza Bladoszewskiego, Radnego gminy Lubanie - Wojciecha Kaszubskiego, Radnego gminy Lubanie i zarazem mieszkańca Bodzi Edwarda Żychlewicza, sołtysa miejscowości Bodzia Kazimierza Zimnego, 
                   Drugą częścią historycznego momentu było spotkanie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu. W uroczystości udział wzięli :
Pan Marek Jaskulski – Wicestarosta powiatu włocławskiego;
Pana Mariusz Bladoszewski – Radny powiatu włocławskiego;
Studenci -  słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku – oddział w Lubaniu;
Dyrektor Janusz Szałek oraz Wicedyrektor Ilona Skuczyńska wraz z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu;
Dyrektor Anna Płażewska wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Ustroniu;
Dyrektor Laura Andrzejczak wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie;
oraz radni, sołtysi i mieszkańcy naszej gminy.

              Częścią na, którą zgromadzeni  czekali szczególnie był wykład poświęcony pracom archeologicznym w Bodzi zatytułowany: "W podróży z archeologią. Zagadki i tajemnice wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z Bodzi", który wygłosili zaproszeni eksperci:  Doktor Iwona Sobkowiak-Tabaka oraz Magister Marek Żółkiewski      
 

 PRELEGENCI:

Doktor Iwona Sobkowiak-Tabaka ,
absolwentka Instytutu Prahistorii UAM.
Stypendystka "The Salewicz Foundation" i programu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, w latach 2012-2015. Pani Doktor brała udział w pracach wykopaliskowych w Wielkopolsce, na Pomorzu, we Francji, a od 2012 uczestniczy w badaniach cmentarzyska neolitycznego w Sudanie

 Magister Marek Żółkiewski
archeolog, absolwent Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Pan Marek Żółkiewski jest organizatorem i koordynatorem licznych kampanii wykopaliskowych na trasach inwestycji infrastrukturalnych w całej Polsce, w tym między innymi w pasie drogowym Autostrady A1, w woj. kujawsko- pomorskim oraz współredaktorem monografii stanowiska archeologicznego nr 6 w miejscowości Bodzia.


O odkryciach w Bodzi słów kilka:

 Archeolodzy rozpoczęli wykopaliska w Bodzi w ramach prac wyprzedzających budowę autostrady A1,  były to badania ratownicze prowadzone w latach 200-2009 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace wykopaliskowe prowadził poznański Zespół Ratowniczych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, kierowany przez dr Iwonę Sobkowiak-Tabakę. Początkowe odkrycia datowane były na epokę wczesnego neolitu. Jednak  niespodziewanie archeolodzy w 2007 roku natrafili na 17 wczesnośredniowiecznych grobów w typie zbliżonym do komorowych, datowanych na koniec X i 1. połowę XI wieku.  Odkrycie to okazało się na tyle interesujące, że wkrótce prace badawcze przeniesiono także poza teren objęty inwestycją.
 Jak oceniają badacze, odkryte cmentarzysko w Bodzi należało zapewne do niewielkiej lokalnej społeczności. Dary grobowe w postaci paciorków czy srebrnych pojemników na biżuterie , relikwie lub amulety wskazują na wysoki status oraz na dalekosiężne kontakty handlowe społeczności. Według naukowców pochowani w Bodzi ludzie to członkowie świeckiej elity powstającego państwa piastowskiego. Wiele odnalezionych w grobach przedmiotów można zobaczyć również na terenach Skandynawii i Rusi Kijowskiej.
               Nasza gmina stała się dzięki odkryciom w Bodzi  niepowtarzalnym miejscem na mapie Polski i Europy.

 

 

źródła:

http://archeologia.com.pl/2017/02/18/cmentarzysko-w-bodzi/

https://archeowiesci.pl/2010/02/28/niezwykli-wojownicy-z-bodzi/

 

Galeria zdjęć