Poradnik interesanta

Dokumenty do pobrania.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - susza

EKOPIEC dokumenty do pobrania

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków do UG

Zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Wytyczne do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wzór wniosku o udost. informacji publicznej

Druk - informacja dotycząca azbestu

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubanie

Zgłoszenie usunięcia drzewa

Wniosek o oszacowanie szkód ujemne skutki przezimowania

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - opady gradu

Zagospodarowanie przestrzenne.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie

Wniosek o wydanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie

Wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Dane o nieruchomościach

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym