Gmina Lubanie » Strona główna » inf
Informacje dla rolników

Wójt Gminy Lubanie informuje o zasadach zgłaszania i procedurach szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi. Rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ma prawo zgłosić ją w ciągu 15 dniu na piśmie do Wójta Gminy. Następnie Wójt składa wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do oszacowania strat. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna.

PISMO WOJEDOWY DLA KOMISJI SZCUJĄCYCH STRATY