Gmina Lubanie » Strona główna » inf

Informacje dla rolników

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5

Załącznik nr.6

Załącznik nr.7

Informacja

W związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko – pomorskiego fali przymrozków Wójt Gminy Lubanie zwraca się z prośbą do rolników o przekazywanie informacji o zaistniałych stratach w uprawach polowych i sadach. Informację należy przekazać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Lubanie, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 16) do dnia 31.05.2017r. Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pokój nr 16) lub ze strony www.lubanie.com (zakładka: Poradnik Interesanta). Powyższe zgłoszenia będą podstawą wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku przymrozków wiosennych, która rozpocznie szacowanie strat (lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym) po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

Wójt Gminy Lubanie informuje o zasadach zgłaszania i procedurach szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi. Rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ma prawo zgłosić ją w ciągu 15 dniu na piśmie do Wójta Gminy. Następnie Wójt składa wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do oszacowania strat. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna.

PISMO WOJEDOWY DLA KOMISJI SZCUJĄCYCH STRATY