Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga-na-internetgovpl