11. listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wzięliśmy udział w mszy św. odprawionej przez ks. kan. Mariana Jarosa, następnie delegacje samorządowe z gminy i powiatu, OSP z Lubania, Janowic i Ustronia oraz placówek oświatowych i opiekuńczych udały się na cmentarz parafialny w celu złożenia wiązanek i zapalenia zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza.
W Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu Samorządowym tradycją stało się już, że corocznie uczniowie biorą udział w akcji ,,Szkoła do hymnu”. W placówkach tych odbyły się również okolicznościowe akademie.