W dniu 21.11.2023  w godz. 10.00 – 14.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ZOSIN

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane