W ramach dofinansowania pozyskanego przez gminę Lubanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Beneficjentem środków był WFOŚiGW w w Toruniu. Zakupiony został: miniciągnik komunalny KUBOTA, pług do śniegu, przednia zamiatarka, przyczepa do miniciągnika, apteczka, gaśnica, komplet narzędzi, nagrzewnica do ogrzewania pomieszczeń, agregat prądotwórczy BARRACUDA 20 Kw, piła spalinowa HUSQVARNA 135. Gmina otrzymała dotację w wysokości 194.395,00 zł. Koszt całkowity wyniósł 281.301,00 zł.