03.10.2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 20192020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Lubaniu.

Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy przyjmując w szeregi studentów pięć chętnych do pogłębiania wiedzy, energicznych studentek. Lubański UTW liczy obecnie 59 osób. Wykład inauguracyjny traktujący o bardzo aktualnym dla mieszkańców naszej gminy temacie – enterokoków (bakterii paciorkowca), poprowadziła Pani mgr Agnieszka Czarnecka.