Gmina Lubanie jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Lubaniu, złożyła wniosek o dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki. Wniosek został złożony w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3. Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja. Na liście znajduję się Szkoła Podstawowa w Lubaniu.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowany został zakup dwóch pieców konwekcyjno–parowych, szafy mroźniczo–chłodzącej, zmywarki kapturowej, kompletu naczyń, dwóch kotłów warzelniczych, obieraczki do ziemniaków, szatkownicy do warzyw oraz warnika.
Całkowita wartość zadania wyniesie 71 690,00 zł, dotacja 57 352,00 zł, a wkład własny gminy to kwota 14 338,00 zł.