W ramach dofinansowania otrzymanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zakup oświetlenia i nagłośnienia Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu otrzymał również materiały i urządzenia proedukacyjne.

Wzbogaciliśmy się o tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem, specjalistyczne tablice do nauki języka angielskiego oraz bryły geometryczne do prowadzenia warsztatów matematycznych. W ramach środków własnych wyremontowaliśmy jedną z sal GOK, w której odbywają się zajęcia. Teraz dzieci uczą się z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów edukacyjnych oraz w odświeżonej, przytulnej sali. Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy na czele z Panią Wójt za wsparcie w tym zakresie!

Pracownicy GOK w Lubaniu