W dniu dzisiejszym na placu zabaw w Lubaniu zostało zamontowane nowe urządzenie. Na ten cel Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu, Gok w Lubaniu oraz Urząd Gminy, czyli instytucje współdziałające w procesie tworzenia wniosku pozyskały dofinansowanie z Fundacji ANWIL dla Włocławka w kwocie ok.10 tys. zł.

Zapraszam dzieci na plac zabaw!

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska