Gmina Lubanie zakupiła 14 laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Laptopy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Lubaniu do prowadzenia zdalnych zajęć.