Do 31 sierpnia 2020 r. zostanie przebudowana droga w Lubaniu o długości 2,3 km. Inwestycja za ponad 3 miliony obejmować będzie przebudowę jezdni, skrzyżowań i poboczy.

31 marca 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Włocławskim a wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km”, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. przebudowę odcinka jezdni na długości 2 km, przebudowę chodników i parkingu, przebudowę skrzyżowań, wykonanie umocnionych poboczy, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.