Kończymy realizację inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Gmina Lubanie otrzymała ok. 169 tys. zł. Koszt całkowity zadania to ok. 250 tys. zł. Zakres projektu obejmuje:
– wymianę zestawu pompowego II stopnia o większej wydajności wraz z instalacją elektryczną,
– zestaw dozujący wraz z instalacją elektryczną,
– pompę płuczącą wraz z instalacją elektryczną,
– agregat prądotwórczy,
– zestaw monitoringu.