Zakończyliśmy budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Tym razem instalacje powstały na budynku Przedszkola Samorządowego (30,5 kWp), na budynku administracyjnym CUW i ZUK (6,7 kWp) oraz na terenie oczyszczalni ścieków (48,8 kWp) i hydroforni (38,7 kWp).

Całkowity koszt realizacji zadania, to kwota 485 tys. zł.

Na współfinansowanie inwestycji uzyskaliśmy dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 50%, tj. w kwocie 242,5 tys. zł.